Witamy w Wirtualnym Kampusie Wydziału Ekonomicznego UMCS

Zapraszamy do obszarów dydaktycznych w ramach których nauczyciele wydziału udostępniają swoje kursy.


 • Uwaga! Krótki przewodnik:


 • UWAGA!

  ZAPISY NA WYKŁADY FAKULTATYWNE rozpoczynające się od semestru zimowego 2014/2015 

  Studia stacjonarne: Ekonomia II rok I°, Finanse i rachunkowość II rok I°, Zarządzanie II rok I°,
  Ekonomia I rok II°  Finanse i rachunkowość I rok II°, Zarządzanie I rok II°

 • Studia niestacjonarne: Ekonomia II rok I °, Finanse i rachunkowość II rok I°, Zarządzanie II rok I°,
  Finanse i rachunkowość I rok II°, Zarządzanie I rok II°


 • UWAGA!

  ZAPISY NA  PRZEDMIOTY OGÓLNOWYDZIAŁOWE 

  Studia stacjonarne:
  Ekonomia I rok I°, Logistyka I rok I°, Zarządzanie I rok I°,  Ekonomia II rok I°, Zarządzanie II rok I°, Zarządzanie I rok II°

 • Studia niestacjonarne:
  Logistyka I rok I°, Zarządzanie I rok I°, Ekonomia II rok I°, Zarządzanie II rok I°, Zarządzanie I rok II°


 • UWAGA!

  Ankieta oceniająca użycie nowych technologii w edukacji

  Badanie ma na celu zebranie opinii oraz promocję użycia narzędzi ICT i mediów w cyfrowych  w edukacji  jak i rozwoju kompetencji uczenia się (na różnych poziomach edukacji). Badanie jest prowadzane w ramach projektu eLene2learn w dziewięciu europejskich krajach biorących udział w tym projekcie. Polskę  prezentuje UMCS jako jeden z partnerów tego projektu. 

  Ankieta adresowana do Nauczycieli
  Ankieta adresowana do Studentów

  Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Skip course categories